Carmina Galli u prikazima

     N. Živanović je, sasvim sigurno, autentičan pesnički glas, pesnik koji se dobro snalazi i u vezanom i u slobodnom stihu, jednako kao što je sigurno da se u njegovoj poeziji nastavlja nešto od onoga što su u srpsku književnost uneli Ivan V. Lalić, Jovan Hristić i Borislav Radović.

                                         Radivoje Mikić

U godini obeleženoj nespretnim pokušajem mistifikacije, kojom je trebalo da se magistralni deo ovdašnjeg modernog pesništva postavi pred stub srama, poezija ipak nastavlja da bude privilegovan deo književnog polja, u kojem se - kao posledica misaonih, religioznih i jezičkih traganja - još pronalaze autentične vrednosti.

 "Plagijat" (prevod pesme T. S. Eliota) kojim se otvara Živanovićeva knjiga najbolji je, a, u stvari, klasičan odgovor na pomenuto nerazumevanje prirode pesničkih poslova. 

                              Aleksandar Kostadinović

Knjiga N. Živanovića će biti otkriće za mnoge kritičare. Njegova pesma poznaje i humor i teška metafizička pitanja. Naizgled prozračna i laka, ona čitaocu otvara bogata, nijansirana značenja.

                                        Saša Radojčić

 

U dijalogu sa mitom i tradicijom, polazeći i od prizora svakodnevice, u formalno raznovrsnoj zbirci N. Živanović ispisuje svoj mit o ljubavi, sreći, prolaznosti, smrti.

                                         Jelica Živanović22.jan15.o knjizi nikole zivanovica-carmina gali32.mp3

Prikazi Astapova 

  „Astapovo“ (Povelja, Kraljevo) otkriva nam Nikolu Živanovića (1979) kao pesnika veoma širokih izražajnih mogućnosti, što se na površinskom planu ogleda u podjednako umešnom korišćenju vezanog i slobodnog stiha. Zanimljivije od te spoljašnje manifestacije je bogatstvo doživljajnih procesa koje Živanović transformiše u pesnički tekst. Uvek ponešto prigušen, uvek sa blagim ironijskim pozadinskim tonom, uvek spreman na kulturološki citat ili aluziju, jak i u minijaturi, ovaj istančani pesnik piše za isto takvog čitaoca. 
                                                                               Saša Radojčić

   U pesmama vezanog stiha i u pesmama slobodnog Živanović vazda nalazi način da bude ne samo izuzetno interesantan, nego i da od slučaja do slučaja bude ciničan, mračan, objektivan, duhovit, zadivljujuće drugačiji od (skoro svih) savremenih srpskih pesnika. Ukratko. Izuzetan!

  Pesnik se ne krije iza lirskog subjekta nego preuzima njegovu ulogu i autentično iskkreno predstavlja svoj (pogled na) svet. Ponekad neizdrživo surov, ponekad vidljivo nežan, pesnik zna da bude i ravnosušan – ali njegovi čitaoci to nikada neće moći sebi da dozvole, dok budu čitali „Astapovo“.

                                                                                          Vasa Pavković

najava 1.mp3

Vasa 1.mp3

Vasa 2.mp3

Vasa 3.mp3

Vasa 4.mp3

Vasa 5.mp3

Ilija Bakić.doc Ilija Bakić.doc
Size : 40.5 Kb
Type : doc
Branislav Živanović.pdf Branislav Živanović.pdf
Size : 244.947 Kb
Type : pdf
Branislav Živanović.doc Branislav Živanović.doc
Size : 49 Kb
Type : doc
Jana Aleksić.doc Jana Aleksić.doc
Size : 92.5 Kb
Type : doc
Bojan Vasić.doc Bojan Vasić.doc
Size : 50.5 Kb
Type : doc
Milunika Mitrović.doc Milunika Mitrović.doc
Size : 102.5 Kb
Type : doc
SrđanVidrić.pdf SrđanVidrić.pdf
Size : 109.1 Kb
Type : pdf
Marija Knežević.doc Marija Knežević.doc
Size : 30.5 Kb
Type : doc

Miodrag Loma.doc Miodrag Loma.doc
Size : 93.5 Kb
Type : doc
Marja Knežević.doc Marja Knežević.doc
Size : 34.5 Kb
Type : doc
Saša Radojčić.doc Saša Radojčić.doc
Size : 42 Kb
Type : doc
 
Dragoljub Stanković.doc Dragoljub Stanković.doc
Size : 39.5 Kb
Type : doc
Jana Aleksić.doc Jana Aleksić.doc
Size : 78 Kb
Type : doc
 
Zeljoko Timotic.doc Zeljoko Timotic.doc
Size : 70 Kb
Type : doc
Dobrivoje Stanojević.doc Dobrivoje Stanojević.doc
Size : 37 Kb
Type : doc
 
Bojan Samson.doc Bojan Samson.doc
Size : 54 Kb
Type : doc
Srdjan Čeperković.doc Srdjan Čeperković.doc
Size : 47 Kb
Type : doc
 
Saša Ćirić.doc Saša Ćirić.doc
Size : 82.5 Kb
Type : doc
Emila Živadinović.doc Emila Živadinović.doc
Size : 30.5 Kb
Type : doc
 

Make a free website with Yola