Epitafium

Gdy zamkniemy swe oczy
I ścichnie w nas duszy płaczka
To światłem będzie tułaczka
Po życia nocy

Gdy twarze rozpali wam śmiech
A usta zadźwięczą kolędą
To ból i choroba będą
Jak podły grzech

17 listopada 1996
Przekład
Stefan Pastuszewski