Верност

 

Верност тоа не е верност, кога те гледам

И кога често се воодусевувам

На твојот нов фустан на новооткриенитот раб

Всусност на твоето тело бара,

Непознато место на него да направам

Усте едно неверство.

 

Не е тоа ниту зелба ниту страст

Кога без никаква болка ни схум

Сосем слободно го препусхтам моето тело

Да се соедини, сплете со твоето

Така само барам нацхин

За еден краток миг

Да го снимам закацхениот поим од мислите и умот

Насхиот брак и насета лјубов

Ирвиот бакнез и дете.

 

Препев Кате Јовановска